26.02.2017 tot 05.03.2017: J&B, Jadot & Barbier, THISNEWLAND — THE SIDESHOW

J&B, maken installaties en assemblages meestal conceptueel van aard. Ze werken vanuit een anonimiteit van de kunstenaars die in symbiose samenwerken.

Het werk vertrekt vanuit een kritische reflectie op de mens en de mensheid onderworpen aan een conceptueel proces. Balancerend op de grens tussen aantrekken en afstoten met een wrange mix van esthetiek en geweld.
Een geanimeerde werkelijkheid, geen alternatief voor de geconstrueerde wereld waarin we leven. Het is de relatie tussen de verschillende elementen, materialen en structuren die het werk vorm geven. Deze relatie is essentieel voor het creëren van een betekenis. De werking tussen de oorspronkelijke betekenis van de materialen en de nieuwe die ze vertegenwoordigen. Het werk is een sjabloon waaruit een wereld ontvouwt.
Een vertaling van het visuele naar het verbale is dan ook niet eenduidig, er zijn uitdeiningen. Het is tijdelijk en wordt gefotografeerd en gedocumenteerd. Wat overblijft, is een archief van beelden, details, fragmenten van het werk, de in situ installatie.
Vertrekpunt voor deze installatie is een snapschot van twee jonge vrouwen in een overgangsmoment.
To be seen or not to be seen — that is the question.

Come to the sideshow
Come to the sideshow, yeah
zondag 26/2 vanaf 15-18u, BLEEK.  Nog eens open van 4-5 maart van 14-18u. 

www.jadotbarbier.be

JADOT

Geef een reactie